ILEM

Scientific Studies Society (ILEM) was founded in 2002 with a view to train and support scientists and intellectuals who are expected to suggest encompassing solutions for those problems that have been taking place over two centuries. Studies within ILEM are planned with a comparative and multi-dimensional interdisciplinary approach to assist the training of sapient and sagacious scholars who understand zeitgeist and main dynamics of their own civilization. With this regard, one of the main objectives of ILEM is conducting scientific research to suggest solutions for the questions of humanity by laying a ground for training scientists who preserve our tradition of science. ILEM hopes its scientific studies to inspire varied groups in Turkey and abroad.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 2002 yılında kurulan İLEM’in temel amacı ilim adamı yetiştirmek, ilmi anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmaktır. İLEM sahih bir ilim anlayışının ve özgün ilmi yaklaşımların üretilmesine verdiği katkıları 10. yılında sürdürmektedir. İLEM, modern bilimsel üretim geleneğinin ve onun araçsallaşmış insan, tarih ve toplum öğretilerinin açıklandığı bir zeminde dünya tarihine ve coğrafyamızın tarihine ilişkin doğru bir kavrayış oluşturmaktadır. Özgün ilmi yaklaşımların, düşünce ve pratik üretiminin İslam’ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebileceğini düşünen İLEM, ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmayı gaye edinmiştir.

 حول إيلم  ILEM:

  تأسست جمعية الدراسات العلمية إيلم (ILEM) في العام 2002 بهدف تدريب ودعم العلماء والمثقفين المتوقع منهم اقتراح حلول ناجعة لتلك المشاكل التي حدثت على مدى قرنين من الزمن. خُطِّط للدراسات داخل إيلم (ILEM) على نهج متعدد التخصصات مع المقارنة، ومتعدد الأبعاد للمساعدة في تدريب العلماء و الطلاب الأذكياء الذين يفهمون روح العصر والديناميكية الرئيسية للحضارة الخاصة بهم. وفي هذا الصدد، فإن أحد أهم الأهداف الرئيسية لجمعية (ILEM) هو إجراء البحوث العلمية لاقتراح حلول للمسائل الإنسانية عن طريق وضع أرضية لتدريب العلماء الذين يحفظون (يصونون) تقليدنا للعلم. تأمل جمعية إيلم (ILEM) من دراساتها العلمية أن تُلهم جماعات متنوعة في تركيا و الخارج.

 

Read More About ILEM

ILEM

ILEM Bulletin

ilem_bulletin