Second International ILEM Summer School has started

DSC_2093

The second International ILEM Summer School under the general topic of “The State and Society in Muslim World” has started on Saturday, August 23th with participation of over 50 academics from 25 different countries.

The program held between 23th-29th August under the home ownership of Istanbul 29 Mayıs University is occurring with valuable cooperation of Ministry of The Republic of Turkey Presidency for Turks Abroad and Related Communities  (YTB) and T.C. Ministry of The Republic of Turkey Presidency Coordination of Public Diplomacy (KDK).

The opening speech of the second International ILEM Summer School was given by Lutfi Sunar, President of Board of Management Committee in Scientific Studies Society. The first lecture following that was given by Sari Hanafi from American University of Beirut.

Academics from all around the world showed great interest in the first lecture “Social Sciences Crisis in the Muslim World” and they have put their valuable and authentic opinions forward by questions and comments.

The second International ILEM Summer School aims for the academics from all around the world to share opinions with each other and thus to contribute for original academic studies to be created.

After the first lecture held with Sari Hanifi, academic people from all around the world got to know each other and talked about their own studies and purposes. Participants draw attention to the importance of the second International ILEM Summer School held in 23th-29th August for it enabled the academics from all around the world to come together and thus thanked the organizers of the program.

After the lunch together with the instructors and participants of the Summer School, the second lecture of started.

The subject of the lecture given by Muqtedar Khan from the University of Delaware was “Philosophical and Theoretical Challenges and Textual Opportunities”.

This lecture held by Khan who is a prominent scholar in his field of study was attended by professors, associate professors and academics on Ph.D level and because the first day of the program was announced to be open to the public, students on the levels of B.A and M.A also attended the lectures by Sari Hanifi and Muqtedar Khan.

Throughout the program that will continue for a week, academics from all around the world will share their own academic researches with each other and they will also attend lectures of Wael B. Hallaq from Columbia University, Muqtedar Khan by Delaware University, Abdulvahap el-Efendi from the University of Westminster and Halil İbrahim Yenigün from İstanbul Commerce University.

DSC_2093

Bu yıl ikincisi düzenlenen “İslam Dünyasında Devlet ve Toplum” konulu Uluslararası İLEM Yaz Okulu 25 farklı ülkeden 50’yi aşkın akademisyenin katılımıyla 23 Ağustos Cumartesi günü başladı.

Farklı kültür ve disiplinlerden bir araya gelen ilim adamlarının İslam dünyasının temel problemlerine ilişkin müzakerelerde ve çözüm önerilerinde bulunmasını amaçlayan II. Uluslararası İLEM Yaz Okulu özgün ilmi yaklaşımların oluşmasına da katkı sağlamayı hedefliyor.

23–29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan program T.C. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve T.C.Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün (KDK) işbirliği ile gerçekleşiyor.

Açılış konuşmasını İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar’ın yaptığı II. Uluslararası İLEM Yaz Okulu’nun ilk dersi Beyrut Amerikan Üniversitesi Sari Hanafi tarafından verildi.

“İslam Dünyasında Sosyal Bilimlerin Krizi” konulu ilk derse büyük ilgi gösteren akademisyenler hem yorumlarıyla hem de sorularıyla sosyal bilimlerin Müslümanların yaşadıkları bölgelerdeki sorunlu işleyişine ilişkin çeşitli tartışmalar yürüttüler.

Sari Hanifi’nin verdiği ilk dersin ardından akademisyenler birbirleri ile tanışarak kendi çalışmalarından ve hedeflerinden bahsettiler. Oturumda İLEM Yaz Okulu’nun dünyanın farklı coğrafyalarından akademisyenlerin bir araya gelmesine sağladığı katkıya da dikkat çekildi.

Delaware Üniversitesi’nden, Muqtedar Khan tarafından gerçekleştirilen ikinci derste “İslam ve Demokrasi” konusu ele alındı. İslam ve demokrasi ilişkisine yönelik felsefi ve kuramsal söylemler ortaya koyan Khan, özellikle Medine Sözleşmesi ve Kur’an ayetlerinden hareketle İslam dininin kaynakları üzerinden İslami Demokrasi’ye giden yolu tartıştı.

Alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiş olan Muqtedar Khan tarafından verilen derste Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden çok sayıda akademisyen ve lisansüstü öğrenci de hazır bulundu.

İLEM Yaz Okulu’nun ilerleyen günlerinde University of Westminster’dan Abdülvahap El Efendi, Columbia University’den Wael B. Hallaq ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Halil İbrahim Yenigün’ün vereceği derslerin yanında, İstanbul Üniversitesi’nden Necmettin Kızılkaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Murat Çemrek, Erciyes Üniversitesi’nden M. Hüseyin Mercan ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Michelangelo Guida’nın yöneteceği atölye çalışmaları yer alacak.