Call for Participation (2014)

2ND INTERNATIONAL ILEM SUMMER SCHOOL

“The State and Society in Muslim World”

23-29 August 2014 / Istanbul

ILEM is willing to share its own intellectual experience with academics, researchers and intellectuals from different geographies and to benefit from their experiences as well. To achieve this aim, 2nd International Istanbul Summer School will be organized by ILEM with the support of T. R. Presidency for Turks Abroad and Related Communities and The Office of Public Diplomacy.

The main theme of the summer school is “The State and Society in Muslim World” and under this title, state and society relations will be critically examined. In this context, with the lectures, the fact of state, the dimensions of state perception in Muslim World and the roots of Islamic state concept that emerged in Muslim World during a century will be considered and discussed.

Besides the lectures will be given by the experts of the field, within the frame of the main theme of the program, there will be three workshops which contain presentations and debates to provide the content and aim of the school. With the discussions of the lecturers and other participants after the presentations, the fact of state and Islamic state and its reflections on institutional and governmental dimensions in different fields in Muslim World will be tried to be comprehensively covered. In addition to the general assessment and approach, all participants will be allowed to mention and discuss their own works and thoughts on specific states and cases in the Muslim World. The subjects are planned to be presented and discussed within the context of subtitles below;

 • Dynamics and Fundamentals of Islamic State
 • Global Politics and Muslim World
 • Religion- Politics Relation in Muslim World
 • Global Political Economy and Muslim World
 • Alternative Approaches to Global Order
 • Islamic Movements in Opposition and Governance
 • The Social Dimensions of Transformation and New Issues

Only graduated students can participate in the program. Applications must be done by filling online form on the website. Program is limited to 45 participants and the accommodation, lunches and dinners will be covered by the organization committee. Selected presentations will be awarded with travel fee. The language of the program is English.

Lectures and workshops within the program:

Lectures

 1. The Islamic State and the Crises of the Political (Wael Hallaq, Columbia University)
 2. Islam and Democracy: Philosophical and Theoretical Challenges and Textual Opportunities (Muqtedar Khan, University of Delaware)
 3. The Future of Islamic State (Abdelwahab El-Affendi, University of Westminster)
 4. Contemporary Muslim Political Thought: The Ethical Dimension (H. İbrahim Yenigün, Istanbul Commerce University)

Workshops

 1. The Nation State and Beyond
 2. The State and Economy in Muslim World
 3. Social and Political Change in Muslim World

 

Deadlines

Abstract Submission: 20 July 2014 

Declaration of Acceptance: 01 August 2014

Declaration of Program Schedule: 10 August 2014

Contact

Web: iiss.ilmietudler.org

E-mail: iiss@ilmietudler.org

Phone: +90 216 310 43 182. ULUSLARARASI İLEM YAZ OKULU

İslam Dünyasında Devlet ve Toplum

23-29 Ağustos 2014 / İstanbul

Sahip olduğu birikimi farklı coğrafyalarda çalışmalar yapmakta olan akademisyen, araştırmacı ve entelektüellerle paylaşmak ve bu coğrafyaların tecrübelerinden de istifade etmek isteyen İLEM, bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Yaz Okulu ile farklı düşünce ve tecrübeleri ortak bir zeminde masaya yatırma ve tartışma imkânı oluşturmaya amaçlamaktadır. Program, İLEM ve T. C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve T. C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleşecektir.

Bu yılki Yaz Okulu’nun ana teması “İslam Dünyasında Devlet ve Toplum” olacaktır. Bu başlık altında İslam dünyasında devlet ve toplum ilişkisi incelenecektir. Bu tema çerçevesinde gerçekleştirilecek ders ve sunumlarla devlet olgusu, İslam dünyasında devlet algısının boyutları ve son yüzyılda ortaya çıkan İslami devlet/İslam devleti kavramının kökenleri derinlemesine tartışılacak ve analiz edilecektir.

Alanında uzman olan hocaların vereceği derslerin yanında programda katılımcıların sunum ve tartışmalarının yer alacağı üç atölye olacaktır. Düzenlenecek oturumlarda katılımcılar sunumlarının ardında diğer katılımcılarla konuyu derinlemesine müzakere edeceklerdir. Bu vesileyle İslam dünyasındaki devlet ve toplum konusu etraflıca ele alınacaktır. Genel değerlendirme ve yaklaşımlara ek olarak katılımcılar İslam dünyasındaki örnek ülke ve olaylar üzerine de çalışmalarını aktarabileceklerdir. Buluşmada aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde sunumların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • İslam Devletinin Dinamikleri ve Kökenleri
 • Küresel Siyaset ve İslam Dünyası
 • İslam Dünyasında Din- Siyaset İlişkisi
 • Küresel Ekonomi Politik ve İslam Dünyası
 • Küresel Düzene Alternatif Yaklaşımlar
 • İslami Hareketlerin İktidar ve Muhalefet Pratiği
 • Değişimin Toplumsal Boyutları ve Yeni Meseleler

Yaz okuluna katılmak isteyen lisansüstü öğrenciler online başvuru formunu doldurarak başvurmalıdırlar. Programın dili İngilizcedir. Yaz Okulunun kontenjanı 45katılımcı ile sınırlı tutulacak ve İstanbul dışından katılan katılımcıların konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

 

Programda yer alacak ders ve atölye başlıkları şu şekildedir:

Dersler

 1. İslam Devleti ve Siyasalın Krizi (Wael Hallaq, Columbia Üniversitesi)
 2. İslam ve Demokrasi: Felsefi ve Teorik Meydan Okumalar ve Metinsel Fırsatlar (Muqtedar Khan, Delaware Üniversitesi)
 3. İslam Devletinin Geleceği (Abdelwahab El-Affendi, Westminster Üniversitesi)
 4. Çağdaş İslam Siyaset Düşüncesi: Ahlaki Boyut (H. İbrahim Yenigün, İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Atölyeler

 1. Ulus Devlet ve Ötesi
 2. İslam Dünyasında Devlet ve Ekonomi
 3. İslam Dünyasında Siyasi ve Toplumsal Değişim

 

Önemli Tarihler:

Son Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2014       

Kabullerin İlanı: 01 Ağustos 2014

Programın Nihai Halinin İlanı: 10 Ağustos 2014

Programın İcrası: 23–29 Ağustos 2014

İletişim:

Web: iiss.ilmietudler.org

E-mail: iiss@ilmietudler.org

Tel: 00 90 216 310 43 18

مدرسة إيلَم العالمية الصيفية (الموسم الثاني)

“الدولة والمجتمع في العالم الإسلامي”

إسطنبول / 2329 آب 2014

رغبة من جمعية الدراسات العلمية (إيلَم( في مشاركة خبرتها في المجال الثقافي والفكري مع الأكاديميين والباحثين والمفكرين من شتى بقاع الأرض وكذلك للاستفادة من خبراتهم، ولبلوغ هذا الهدف سيتم تنظيم “مدرسة إيلَم العالمية الصيفية الثانية”  بوساطة “إيلم” و بدعم من رئاسة المواطنين الأتراك والجاليات ذات الصلة في الخارج ومكتب الدبلوماسية العامة.

الموضوع الرئيس في المدرسة الصيفية هو “الدولة والمجتمع في العالم الإسلامي” وتحت هذا العنوان ستتم مناقشة انعكاسات عملية التغير في العالم الإسلامي بشكل معمق.في هذا السياق ومع عرض المشاركين لحقيقة التغير فإن أبعادها وانعكاساتها في العالم الإسلامي وجذور هذه التغييرات البنيوية التي برزت مؤخراً سوف تكون موضوع نقاش وبحث.  

بالإضافة إلى الندوات التي ستعقد بإشراف خبراء كل بحسب اختصاصه. وضمن إطار الموضوع الأساسي للبرنامج. سوف يتم تنظيم ثلاث ورشات عمل تتضمن تقديمات ومناقشات تهدف لبلوغ هدف المدرسة. ومن خلال مناقشات السادة المحاضرين والمشاركين الآخرين بعد التقديمات،  فإن حقيقة معنى الدولة والدولة الإسلامية وانعكاسهما على الأبعاد المؤسسية والحكومية في مختلف المجالات في العالم الإسلامي سوف يتم محاولة تغطيتها بشكل شامل. بالإضافة إلى تقييم ومقاربة عامين فإنه سيتاح المجال لجميع المشاركين لعرض ومناقشة أعمالهم الخاصة وكذلك أفكارهم فيما يتعلق بدول وحالات محددة .

فيما يلي المواضيع المنوي تقديمها ومناقشتها ضمن سياق العناوين الفرعية:

·        ديناميكية وأصول الدولة الإسلامية

·        السياسات الدولية والعالم الإسلامي

·        علاقة الدين بالسياسة في العالم الإسلامي

·        الاقتصاد السياسي العالمي والعالم الإسلامي

·        المقاربات البديلة للنظام العالمي

·        الحركات الإسلامية في المعارضة والحكم

·        الأبعاد الاجتماعية  للتغير والمسائل الطارئة

يحق فقط للخريجين المشاركة في البرنامج. ويتم تقديم الطلبات عبر ملء نموذج يمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني كما أن الحد الأعلى لعدد المشاركين في البرنامج 45 مشاركاً علماً أن نفقات الإقامة ورسوم السفر تقع على عاتق الجهة المنظمة، أما اللغة المعتمدة للبرنامج فهي الإنجليزية.

 

محاضرات وورشات عمل البرنامج

المحاضرات

1-     الدولة الإسلامية والأزمات السياسية (وائل حلاق – جامعة كولومبيا)

2-     الإسلام والديمقراطية: التحديات الفلسفية والنظرية  والفرص البنيوية (مقتدر خان – جامعة ديليوير)

3-     مستقبل الدولة الإسلامية (عبد الوهاب الأفندي- جامعة ويست منستر)

4-     الفكر الإسلامي السياسي المعاصر: البعد الأخلاقي ( هـ . ابراهيم ينيغون- جامعة اسطنبول التجارية)

 

ورشات العمل

1-     الدولة الأمة وما وراؤها.

2-     الدولة والاقتصاد في العالم الإسلامي

3-     التغير الاجتماعي و السياسي في العالم الإسلامي.

 

المواعيد النهائية

تقديم الملخص: 20 تموز 2014

إعلان قبول الملخص: 1 آب 2014

إعلان الجدول الزمني للبرنامج: 10 آب 2014

 

 للتواصل

على شبكة الإنترنتiiss.ilmietudler.org   

البريد الإلكترونيiiss@ilmietudler.org

الهاتف: 902163104318+

 حول إيلم  ILEM:

  تأسست جمعية الدراسات العلمية إيلم (ILEM) في العام 2002 بهدف تدريب ودعم العلماء والمثقفين المتوقع منهم اقتراح حلول ناجعة لتلك المشاكل التي حدثت على مدى قرنين من الزمن. خُطِّط للدراسات داخل إيلم (ILEM) على نهج متعدد التخصصات مع المقارنة، ومتعدد الأبعاد للمساعدة في تدريب العلماء و الطلاب الأذكياء الذين يفهمون روح العصر والديناميكية الرئيسية للحضارة الخاصة بهم. وفي هذا الصدد، فإن أحد أهم الأهداف الرئيسية لجمعية (ILEM) هو إجراء البحوث العلمية لاقتراح حلول للمسائل الإنسانية عن طريق وضع أرضية لتدريب العلماء الذين يحفظون (يصونون) تقليدنا للعلم. تأمل جمعية إيلم (ILEM) من دراساتها العلمية أن تُلهم جماعات متنوعة في تركيا و الخارج.

register